znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • na•kląć -klnę, -klniesz, -klną; -klnij•cie; -klął, -klęła, -klęli; -kląwszy
 • na•kleić -kleję, -kleisz, -kleją; -klej•cie
 • na•klejać -am, -ają
 • na•klejan•ka -n•ce, -n•kę; -nek
 • na•klej•ka -j•ce, -j•kę; -jek
 • na•klepać -pię, -pią; -p•cie
 • na•klepywać -puję, -pują
 • na klęcz•kach [143]
 • na•kład -du, -dzie; -dów
 • na•kładacz -cza; -cze, -czy (a. -czów)
 • na•kładacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek
 • na•kładać -am, -ają
 • na•kładany
 • na•kładar•ka -r•ce, -r•kę; -rek
 • na•kład•ca -cę; -cy, -ców [48]NetSprint
Copyright © 1997-2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88