znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny

Słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych.

Słownik podaje też formy odmiany wyrazów i zalecane miejsca dzielenia słów na granicy wierszy. Formy równorzędne łączone są skrótem a. (=albo), formy nierównorzędne zaś skrótem zob. (=zobacz), który prowadzi do formy zalecanej. Rzadkie formy fleksyjne podano w nawiasie.

Uzupełnieniem słownika są zasady pisowni i interpunkcji oraz aneks z najnowszymi zmianami w ortografii. Podane przy hasłach odsyłacze prowadzą do stron z odpowiednią zasadą ortograficzną.

Hasła, zasady pisowni i interpunkcji oraz aneks pochodzą z Wielkiego słownika ortograficznego PWN, wyd. II, 2006.

Słownik wyszukuje słowa znajdujące się gdziekolwiek w haśle, a nie tylko wyrazy hasłowe. Jeśli w pierwszą ramkę wpiszemy np. słowo Antoni, to otrzymamy listę mężczyzn wymienionych w słowniku i mających tak na imię. Jeśli wpiszemy litery nii, to otrzymamy listę rzeczowników żeńskich na -nia, które mają dopełniacz liczby mnogiej na -nii. Jeśli wpiszemy słowo ód, to znajdziemy hasło oda, a jeśli wpiszemy ud, to znajdziemy m.in. udo. Po liście znalezionych haseł można się przemieszczać, klikając "następne »" i "« poprzednie".

NetSprint
Copyright © 1997-2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88